Tematyka

Szanowni Państwo!

Temat referatu musi dotyczyć dowolnego działu architektury, budownictwa lub inżynierii środowiska

Budownictwo

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo ekologiczne
 • Drogi i autostrady, lotniska, drogi żelazne
 • Mosty i budowle podziemne
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Geotechnika i geologia inżynierska
 • Geodezja
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli

Inżynieria środowiska

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, dystrybucja ciepła
 • Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo
 • Komfort cieplny i systemy kształtowania komfortu
 • Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii i ich zastosowanie w budownictwie
 • Budynki pasywne, niskoenergetyczne, zeroenergetyczne
 • Symulacje działania systemów i urządzeń HVAC
 • Ochrona atmosfery
 • Uzdatnianie i ochrona wód
 • Oczyszczanie ścieków
 • Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi
 • Systemy wodociągowe i kanalizacyjne
 • Biologia wód i ścieków
 • Biologiczne przetwarzanie odpadow i osadów ściekowych

Architektura

 • Architektura wernakularna
 • Budynki publiczne przyjazne osobom o różnym rodzaju niepełnosprawności
 • "Dom inteligentny"
 • Fizyka budowli – akustyka
 • Nowoczesne technologie w architekturze rekreacyjnej
 • Systemy mobilne w architekturze
 • Robotyzacja architektury
 • Systemy fasadowe
 • Nowoczesne technologie konserwacji zabytków
 • Ergonomia w projektowaniu miejsc pracy